Recording Custom Aluminum Snare Drums

Yamaha | RAS1455 Snare Drum | Sound Demo

Yamaha | RAS1465 Snare Drum | Sound Demo

Steve Gadd mit dem Yamaha Recording Custom

Yamaha Drums Soundvergleich / Performance: Senri Kawaguchi (Ensemble)

Yamaha Drums Klangvergleich / Performance: Senri Kawaguchi (Drum Solo)